15. Vida d’ecosistemes terrestres

Gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat
El 30% de la superfície terrestre està coberta per boscos i aquests, a més de proporcionar seguretat alimentària i refugi, són fonamentals per combatre el canvi climàtic, ja que protegeixen la diversitat biològica i els habitatges de la població indígena. Cada any desapareixen 13 milions d’hectàrees de bosc i la degradació persistent de les zones àrides ha provocat la desertificació de 3.600 milions d’hectàrees.

La desforestació i la desertificació –provocades per les activitats humanes i el canvi climàtic– suposen reptes molt grans per al desenvolupament sostenible i han afectat les vides i els mitjans de subsistència de milions de persones en la lluita contra la pobresa. Es van posant en marxa mesures destinades a la gestió forestal i la lluita contra la desertificació.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/