08. Treball digne i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom
Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l’equivalent a uns 2 dòlars dels Estats Units diaris, i a molts llocs el fet de tenir un lloc de treball no garanteix la capacitat per escapar de la pobresa. Hem de reflexionar sobre aquest progrés lent i desigual, i revisar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a erradicar la pobresa.

La manca contínua d’oportunitats de treball decent, la inversió insuficient i el baix consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de tothom a compartir el progrés. La creació de llocs de treball de qualitat encara constituirà un gran desafiament per a gairebé totes les economies més enllà del 2015.

Per arribar al desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs de treball de qualitat, i estimular l’economia sense fer malbé el medi ambient. També caldrà que hi hagi oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar, amb condicions de treball decents.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/