Roboshop, un robot autònom que per radiofreqüència realitza inventaris i localitza objectes