12. Producció i consum responsable

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
El consum i la producció sostenibles consisteixen a fomentar l’ús eficient dels recursos i l’eficiència energètica, crear infraestructures sostenibles i facilitar l’accés als serveis bàsics, a llocs de treball ecològics i decents, i a més qualitat de vida per a tothom. La seva aplicació ajuda a assolir els plans generals de desenvolupament, reduir els futurs costos econòmics, ambientals i socials, augmentar la competitivitat econòmica i reduir la pobresa.

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos, incrementar els guanys nets pel que fa a benestar de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, de la degradació i de la contaminació durant tot el cicle de vida, i aconseguir al mateix temps més qualitat de vida. En aquest procés participen diferents interessats, entre ells empreses, consumidors, gestors públics, investigadors, científics, comerciants, mitjans de comunicació i organismes de cooperació per al desenvolupament.

També és necessari adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre els participants de la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Això consisteix a involucrar als consumidors mitjançant la sensibilització i l’educació sobre el consum i els modes de vida sostenibles, facilitant-los informació adequada a través de normes i etiquetes, i participant en la contractació pública sostenible, entre altres coses.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/