Pràctiques agrícoles sostenibles per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en zones mediterrànies