16. Pau, justícia i institucions sòlides

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
L’objectiu 16 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats se centra en la promoció de societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tothom i la construcció d’institucions responsables i eficaces a tots els nivells.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/