Optimització de sistemes d’electrificació rural amb energies renovables i microxarxes