Memòria democràtica i educació jurídica: diagnòstic i propostes de millora