Les Colles Transnacionals com a Agents de Mediació: Experiències de Resolució de Conflictes en Organitzacions Juvenils de Carrer al Sud d’Europa, el Nord d’Àfrica i les Amèriques