Interculturalisme: efectes en el pensament divergent i comportaments intergrupals