Integració de sistemes P2P mòbils segurs i xarxes de sensors sense fils