INSPIRE: Model multiescala mecànic i biològic dels mecanismes de la malaltia pulmonar obstructiva crònica