01. Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes arreu del món
Els índexs de pobresa extrema s’han reduït a la meitat des del 1990. Si bé es tracta d’un èxit notable, una de cada cinc persones de les regions en desenvolupament encara viu amb menys d’1,25 dòlars al dia, i hi ha molts més milions de persones que guanyen poc més d’aquesta quantitat diària, a la qual cosa s’afegeix que hi ha moltes persones en risc de recaure en la pobresa.

La pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i recursos per garantir uns mitjans de vida sostenibles. Entre les seves manifestacions s’inclouen la fam i la malnutrició, l’accés limitat a l’educació i a altres serveis bàsics, la discriminació i l’exclusió socials i la manca de participació en la presa de decisions. El creixement econòmic ha de ser inclusiu per tal de crear llocs de treball sostenibles i promoure la igualtat.

Més informació sobre aquest objectiu
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/