02. Fam zero

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible
És hora que ens replantegem com cultivem, compartim i consumim els aliments.

Si es fa bé, l’agricultura, la silvicultura i les piscifactories poden subministrar-nos menjar nutritiu per a tothom i generar ingressos decents, mentre es dona suport al desenvolupament de la gent del camp i a la protecció del medi ambient.

Però ara mateix, els sòls, l’aigua, els oceans, els boscos i la biodiversitat es degraden ràpidament. El canvi climàtic posa més pressió sobre els recursos dels quals depenem i augmenten els riscos associats a desastres com ara sequeres i inundacions. Moltes camperoles i camperols ja no es poden guanyar la vida a les seves terres, la qual cosa els obliga a emigrar a les ciutats a la recerca d’oportunitats.

Necessitem una reforma profunda del sistema mundial d’agricultura i alimentació si volem nodrir els 795 milions de persones que tenen fam actualment i als dos mil milions addicionals de persones que viuran l’any 2050.

El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions clau per al desenvolupament i són vitals per a l’eliminació de la fam i la pobresa.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/