L’Efecte de l’extensió dels Països en la Representació Política