Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC