07. Energia assequible i no contaminant

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom
L’energia és central per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats als quals fa front el món actualment. Ja sigui per a l’ocupació, la seguretat, el canvi climàtic, la producció d’aliments o l’augment dels ingressos, l’accés a l’energia per a tothom és essencial.

L’energia sostenible és una oportunitat que transforma vides, economies i el planeta.

El secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, està al capdavant de la iniciativa Energia sostenible per a tothom per assegurar l’accés universal als serveis d’energia moderns, millorar-ne el rendiment i augmentar l’ús de fonts renovables.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/