El triangle de polarització, confiança política i competència política: comprenent les seves dinàmiques en les democràcies contemporànies