Efectes de la salut en l’ocupació: evidència de la cohort WORKss