04. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
La consecució d’una educació de qualitat és la base per millorar la vida de les persones i el desenvolupament sostenible. S’han produït avenços importants en relació amb la millora en l’accés a l’educació a tots els nivells i l’increment en les taxes de matriculació a les escoles, sobretot en el cas de les dones i les nenes. S’ha incrementat en gran manera el nivell mínim d’alfabetització, si bé és necessari redoblar els esforços per aconseguir més avenços en la consecució dels objectius de l’educació universal.

Per exemple, s’ha assolit la igualtat entre nenes i nens en l’educació primària arreu del món, però pocs països han assolit aquest objectiu en tots els nivells educatius.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/