EDU2016-80145-P: Ensenyar i aprendre a interpretar problemes i conflictes contemporanis. Què aporten les ciències socials a la formació d’una ciutadania global crítica?