11. Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
Les ciutats són formiguers d’idees, comerç, cultura, ciència, productivitat, desenvolupament social i molt més. En el millor dels casos, les ciutats han permès les persones progressar a nivell social i econòmic.

Ara bé, són molts els problemes que hi ha per mantenir les ciutats de manera que es continuïn creant llocs de treball i prosperitat sense exercir pressió sobre la terra i els recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la manca de fons per prestar serveis bàsics, l’escassetat d’habitatge adequat i la deterioració de les infraestructures.

Els problemes als quals fan front les ciutats es poden vèncer de manera que els permetin continuar prosperant i creixent, i alhora aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa. El futur que volem inclou ciutats d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats per a tothom.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/