Cèl·lules solars d’heterojunció de silici d’estructura no convencional (CHENOC)