Finançament de serveis públics essencials, sostenibilitat i territori (FINSERVICES)

Disseny d’una trituradora apropiada per a l’obtenció d’adob natural pels agricultors de cafè de la zona de Cariamanga (Ecuador)