Raó pública global: drets humans, legitimitat democràtica i canvi demogràfic (GLOPUR)

SIGN-HUB: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

Microdiacronia en llengües amenaçades des d’una perspectiva intermodal (MICRODIAC(H)RO)

EPHoCaS: La urgència social d’una creixent població de gent gran: La construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles

Avaluació de l’impacte de les prestacions socials sobre la relació entre trajectòria laboral i la mortalitat per causes a una cohort d’afiliats a la seguretat social a Espanya (2004-2016)

La Funció de la Majoria Ètnica per als Processos d’Integració: Actituds i Pràctiques vers els Immigrants a les Institucions Catalanes (REPCAT)

EDU2016-80145-P: Ensenyar i aprendre a interpretar problemes i conflictes contemporanis