EPHoCaS: La urgència social d’una creixent població de gent gran: La construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles

Avaluació de l’impacte de les prestacions socials sobre la relació entre trajectòria laboral i la mortalitat per causes a una cohort d’afiliats a la seguretat social a Espanya (2004-2016)

La Funció de la Majoria Ètnica per als Processos d’Integració: Actituds i Pràctiques vers els Immigrants a les Institucions Catalanes (REPCAT)

EDU2016-80145-P: Ensenyar i aprendre a interpretar problemes i conflictes contemporanis