Futbol i cultura visual en el franquisme: discursos de classe, gènere i construcció nacional en el cinema, la premsa i els noticiaris 1939-1975

Raó pública global: drets humans, legitimitat democràtica i canvi demogràfic (GLOPUR)

SIGN-HUB: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

Microdiacronia en llengües amenaçades des d’una perspectiva intermodal (MICRODIAC(H)RO)

COMPASS (Lobby i Compassió. Grups d’interès, discurs i animals no humans a Espanya)

Instruments de rendició de comptes davant la desinformació: impacte de les plataformes de fact checking com a eines d’accountability i proposta curricular