Futbol i cultura visual en el franquisme: discursos de classe, gènere i construcció nacional en el cinema, la premsa i els noticiaris 1939-1975

Raó pública global: drets humans, legitimitat democràtica i canvi demogràfic (GLOPUR)

Canviant l’epidèmia de l’obesitat en ciutats Iber-Llatinoamericanes: aplicant enfocaments interdisciplinaris, interseccionals i intersectorals per a entendre i canviar causes obesogèniques clau.

EDU2016-80145-P: Ensenyar i aprendre a interpretar problemes i conflictes contemporanis

Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a noves estratègies per a la prevenció i atenció de la Mutilació Genital Femenina

Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC