Raó pública global: drets humans, legitimitat democràtica i canvi demogràfic (GLOPUR)

Canviant l’epidèmia de l’obesitat en ciutats Iber-Llatinoamericanes: aplicant enfocaments interdisciplinaris, interseccionals i intersectorals per a entendre i canviar causes obesogèniques clau.

Disseny d’una trituradora apropiada per a l’obtenció d’adob natural pels agricultors de cafè de la zona de Cariamanga (Ecuador)