Raó pública global: drets humans, legitimitat democràtica i canvi demogràfic (GLOPUR)

EPHoCaS: La urgència social d’una creixent població de gent gran: La construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles

Finançament de serveis públics essencials, sostenibilitat i territori (FINSERVICES)

EDU2016-80145-P: Ensenyar i aprendre a interpretar problemes i conflictes contemporanis

Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC