Finançament de serveis públics essencials, sostenibilitat i territori (FINSERVICES)

SIGN-HUB: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes signants europees amb un recurs integral

Digital & Green Skills: per a una Economia Circular

Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC