Caracterització i manipulació dels punts de control de les destinacions d’infecció per virus