Canviant l’epidèmia de l’obesitat en ciutats Iber-Llatinoamericanes: aplicant enfocaments
interdisciplinaris, interseccionals i intersectorals per a
entendre i canviar causes obesogèniques clau.