Brain-Connects: La connectivitat del cervell durant la recuperació i rehabilitació després d’un ictus