Avaluació de l’impacte de les prestacions socials sobre la relació entre trajectòria laboral i la mortalitat per causes a una cohort d’afiliats a la seguretat social a Espanya (2004-2016)