17. Aliança per assolir els objectius

Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
Perquè una agenda de desenvolupament sostenible sigui eficaç calen aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances inclusives es construeixen sobre la base de principis i valors, una visió compartida i objectius comuns que atorguen prioritat a les persones i al planeta, i són necessàries a nivell mundial, regional, nacional i local.

S’han d’adoptar mesures urgents encaminades a mobilitzar, reorientar i aprofitar bilions de dòlars de recursos privats per generar transformacions a fi d’arribar als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es necessiten inversions a llarg termini, per exemple la inversió estrangera directa, en sectors fonamentals, en particular en els països en desenvolupament. Entre aquests sectors figuren l’energia sostenible, les infraestructures i el transport, així com les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El sector públic haurà d’establir una orientació clara sobre aquest tema. S’han de reformular els marcs d’examen i vigilància, els reglaments i les estructures d’incentius que faciliten aquestes inversions per tal d’atreure inversions i enfortir el desenvolupament sostenible. També cal enfortir els mecanismes nacionals de vigilància, en particular les institucions superiors d’auditoria i la funció de fiscalització que correspon al poder legislatiu.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/