13. Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
El canvi climàtic afecta tots els països a tots els continents. Té un impacte negatiu en l’economia nacional i en la vida de les persones, de les comunitats i dels països. En un futur les conseqüències seran encara pitjors.

Les persones viuen en la seva pròpia pell les conseqüències del canvi climàtic, que inclouen canvis en els patrons climàtics, l’augment del nivell del mar i fenòmens meteorològics més extrems. Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle causades per les activitats humanes fan que aquesta amenaça augmenti. De fet, les emissions no havien estat mai tan altes. Si no actuem, la temperatura mitjana de la superfície del món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle i en algunes zones del planeta podria ser encara pitjor. Les persones més pobres i vulnerables seran els més perjudicats.

Tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguin mantenir una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. El canvi d’actituds s’accelera a mesura que més persones recorren a l’energia renovable i a altres solucions per reduir les emissions.

Però el canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals. Les emissions en un punt del planeta afecten altres llocs llunyans. És un problema que requereix que la comunitat internacional treballi de manera coordinada i necessita que hi hagi cooperació internacional perquè els països en desenvolupament avancin cap a una economia baixa en carboni.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/